ILE KOSZTUJE OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO?

* Photo by Danielle MacInnes on Unsplash

Uzyskanie ochrony znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wymaga złożenia zgłoszenia znaku towarowego oraz uiszczenia odpowiednich opłat na rzecz właściwego urzędu. Czy wiesz ile kosztuje ochrona znaku towarowego? W tym wpisie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Ile kosztuje ochrona znaku towarowego w UPRP?

Ochrona znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) wymaga uiszczenia dwóch rodzajów opłat w przypadku znaków towarowych. Są to opłaty pobierane od zgłoszenia oraz opłaty za okres ochrony.

Opłata zgłoszeniowa znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wynosi 450 zł w jednej klasie towarowej oraz 120 zł za każdą następną klasę towarową. Z kolei opłata od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wynosi 400 zł oraz 120 zł za każdą następną klasę towarową.

Po udzieleniu ochrony na znak towarowy konieczne jest jeszcze uiszczenie opłaty za pierwszy 10-letni okres ochrony. Ustalana jest ona przez UPRP w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie ilość klas towarów i usług. Opłata ta wynosi 400 zł za każdą klasę towarową. Trzeba pamiętać o zachowaniu terminu do zapłaty opłat określonych w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, ponieważ nieuiszczenie opłaty w terminie powoduje wydanie przez UPRP decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Więcej o informacji opłatach w postępowaniach przed UPRP dostępnych jest tutaj.

Ile kosztuje ochrona znaku towarowego w EUIPO?

Oplaty przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) kształtują się inaczej niż przed UPRP.

Przed EUIPO uiszcza się opłatę podstawową za jedną klasę w wysokości 850 euro w przypadku zgłoszenia za pomocą środków elektronicznych (1000 euro w przypadku tradycyjnego zgłoszenia), za drugą klasę towarów i usług w wysokości 50 euro, a za trzecią lub większą liczbę klas w wysokości 150 euro za każdą klasę.

Więcej informacji na temat opłat przed EUIPO możesz znaleźć tutaj.

***

Nie wiesz jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Potrzebujesz pomocy w ochronie swojego oznaczenia?

W razie potrzeby pomocy prawnej w przypadku znaków towarowych zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Skontaktuj się także za pomocą e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl oraz info@legalnyznaktowarowy.pl

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *