UPRP OSTRZEGA O FAŁSZYWYCH DECYZJACH O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

W ostatnich dniach wiele razy dochodziły do nas informacje o fałszywych decyzjach przesyłanych rzekomo przez Urząd Patentowy RP do różnych osób w Polsce. Nie są to prawdziwe decyzje i należy zachować obecnie szczególną ostrożność przy wpłacaniu opłat za ochronę znaków towarowych.

Warto zwrócić też uwagę, że decyzje o udzieleniu prawa ochronnego wysyłane są przez Urząd Patetowy RP do pełnomocnika, a nie do strony bezpośrednio, jeśli taki reprezentuje zgłaszającego przez tym urzędem.

Urząd Patentowy RP umieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie o wspomnianych fałszywych decyzjach. Przykład takiej decyzji dostępny jest tutaj.

Nie jest to jedyny taki proceder, co pewien czas pojawiają się nowe informacje o coraz to bardziej ciekawych pismach, czy fakturach, które mogą wprowadzać w błąd zarówno zgłaszających, jak i właściciel praw ochronnych na znaki towarowe.

Pełna lista informacji o podmiotach wysyłających, czy wystawiających stosowne, fałszywe dokumenty zamieszczona jest również na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

W przypadku wątpliwości prawnych co do autentyczności otrzymywanych pism oraz wezwań do zapłaty można skontaktować się z nami poprzez wysłanie e-mail na: info@legalnyznaktowarowy.pl lub biuro@mlampart-kancelaria.pl, a także kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.