Kontakt

Blog prowadzony jest przez:

Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Szlak 65 pok. 609A

31-535 Kraków

tel: + 48 606 892 386

e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl

NIP: 6422923517

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Informacja do formularza kontaktowego:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Marta Lampart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego. Kontakt: info@legalnyznaktowarowy.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci podanego imienia i nazwisko oraz e-mail przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie określone w zamieszczonym na stronie internetowej formularzu kontaktowym.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda udzielona przy wysyłaniu zapytania poprzez Formularz kontaktowy, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.

  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub cofnięcia zgody, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub w celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany.

  5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Konsekwencją braku podania tych danych jest niemożliwość udzielenia odpowiedzi.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.