DLACZEGO WPISANIE FIRMY W CEIDG LUB KRS NIE ZAPEWNIA PEŁNEJ OCHRONY?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przedsiębiorca będący osobą fizyczną działa pod firmą. Ujawnia się ją we właściwym rejestrze, tj. w CEIDG.


Jakie są zasady konstruowania firmy osoby fizycznej?

  • firma przedsiebiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku
  • firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalność przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia
  • firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych

Czy wpisanie firmy w CEIDG wystarczy dla ochrony firmy jako oznaczenia przedsiębiorstwa?

Wszystko zależy od tego jak brzmi pełna treść firmy, ale co do zasady nie. Niemniej jednak należy pamiętać, że samo wpisanie firmy, czyli oznaczenia przedsiębiorstwa, do CEIDG może okazać się niewystarczające. Co więcej, może okazać się, że ktoś inny zgłosi takie samo lub podobne oznaczenie w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. Przy firmie osoby fizycznej takie zgłoszenie nie musi być w pełni skuteczne, ponieważ może nie obronić się w procedurze sprzeciwowej (o tym w innym wpisie). Ktoś inny może jednak zgłosić część firmy przedsiębiorcy jako znak towarowy i uzyskać ochronę.

Jakie są zasady konstruowania firmy osoby prawnej?

  • firmą osoby prawnej jest jej nazwa
  • firma zawiera określenie formy prawne osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie dobrane
  • może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizyczne, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy (umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci)

Firma osoby prawnej również podlega wpisowi do rejestru. W przypadku spółek osobowych i handlowych jest to Krajowy Rejestr Sądowy. Dodatkowo przepisu Kodeksu spółek handlowych wskazują wymogi jakie musi spełniać nazwa spółki.

Czy wpisanie nazwy spółki w KRS zapewnia pełną ochronę?

Właściwie to nie. Również w tym wypadku inny podmiot może dokonać zgłoszenia znaku towarowego i uzyskać ochronę. Należy zwrócić uwagę, że rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego powoduje nabycie prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zgodnie z prawem wybrać firmę dla swojej działalności?

Skoro rejestracja znaku towarowego daje wyłączną ochronę oznaczenia, to należy sprawdzić, czy wybrana przez przedsiębiorcę firma nie narusza prawa do znaku towarowego. Warto też przeanalizować, czy nie narusza innych praw do nazwy, określenia przedsiębiorcy. Do tego trzeba więc sprawdzić, czy identyczna lub podobna nazwa nie istnieje już na rynku. Można to zrobić sprawdzając bazy Urzędu Patentowego, czy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także CEIDG oraz KRS (można też przeszukać wnikliwie zasoby wyszukiwarek internetowych).

Chyba nikt nie chce na samym starcie zmagać się z problemami prawnymi?

Chyba nikt nie chce ponosić koszty zbędnych postępowań, których można byłoby uniknąć?

Trzeba też pamietać, że znaki towarowe co do zasady chronione są w ramach tzw. zasady specjalizacji, tj. dla zgłoszonych towarów lub usług, więc nie jest to ochrona absolutna zapewniająca monopol dla właściciela znaku towarowego. Dobrze przeprowadzona analiza rynku pozwoli na eliminację ryzyka naruszenia praw innych podmiotów do ich nazwy.

W ramach naszej działalności pomagamy w rejestracji przedsiębiorców oraz ich oznaczeń jako znaków towarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *