ZNAK R W “KÓŁKU” – CO OZNACZA

Wielu przedsiębiorców często popełnia błędy we właściwym “oznaczeniu” nazwy swojej działalności. Tak jest, gdy twierdzą przykładowo, że każdy przedsiębiorca może przy swojej firmie, czy logo, dołączyć znak R w kółku. Takie działanie jest nie tylko nieuczciwe, jako wprowadzające w błąd inne podmioty, ale może wskazywać po prostu na nieprawdziwość informacji. Często takie działania wynikają z niewiedzy. Ten post jest po to, aby dowiedzieć się jakie znaczenie ma znak R w kółku. Dowiesz się też co zrobić, aby móc używać legalnie takiego znaku. O tym dlaczego wpisanie firmy w CEIDG lub KRS nie zapewnia pełnej ochrony możesz przeczytać w ostatnim wpisie na blogu.

Co oznacza znak R w kółku?

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej stanowią, że to właściciel zarejestrowanego znaku towarowego (uprawniony) może wskazać, że jego znak towarowy został zarejestrowany. Można to zrobić poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery “R” wpisanej w okrąg. To oznacza, że taki znak towarowy jest chroniony prawem wyłącznym. Prawo to można uzyskać w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy każdy może używać znaku R w kółku?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Takiego oznaczenia w sąsiedztwie znaku towarowego powinni używać tylko uprawnieni do znaków towarowych. Jest tak dlatego, że tylko im przysługuje prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Taką ochronę właśnie symbolizuje R umieszczone w okręgu. Często zdarza się, że licencjobiorcy lub nawet uprawnieni do znaku źle używają literki R w sąsiedztwie znaku towarowego.

Takimi typowymi przykładami są:

  • Użycie przez licencjobiorcę przy używanym znaku literki R. Zgodnie z przepisami ustawy to licenjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego tylko w taki sposób, że umieści oznaczenie “lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego
  • Umieszczanie literki R w okręgu w sąsiedztwie znaku towarowego używanego dla spółki, czy innego podmiotu, gdy w rzeczywistości uprawnionym do znaku nie są te podmioty, a przedsiębiorca, który wcześniej zarejestrował ten znak towarowy.

W jaki sposób stać się uprawnionym?

Wymaga to wykonania pewnych czynności i poczynienia nakładów finansowych. Procentuje to przede wszystkim opisaną wyżej wyłącznością używania w obrocie znaku towarowego. Oczywiście co do zasady w zakresie wynikającym ze zgłoszonych klas towarów lub usług. Nie jest to więc ochrona na zasadzie monopolu. Aby uzyskać ochronę znaku towarowego należy dokonać jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz to zrobić samodzielne lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika, którym może być np. radca prawny. Zgłoszenie wymaga uiszczenia opłat na rzecz Urzędu – za zgłoszenie, a następne za ochronę. Ich wysokość zależy od ilości zgłaszanych klas towarów i usług. Uzyskując rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej możesz używać w sąsiedztwie swojego znaku literki R w okręgu. Może jeszcze o tym nie wiesz, ale prawo ochronne na Twój znak może stanowić cenny składnik przedsiębiorstwa.

Co grozi za używanie znaku R w kółku?

Skoro nie jest się uprawnionym do znaku lub w inny sposób źle używa literki R w okręgu, to trzeba liczyć się z ryzykiem wystąpienia pewnych konsekwencji prawnych. Takie działanie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Inne skutki przewiduje sama ustawa Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jej art. 308 ten kto wprowadza do obrotu towar oznaczone znakiem towarowym z wyróźnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.