TRZY ZMIANY W PRZEPISACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH, O KTÓRYCH POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, czyli ustawy, w której uregulowane zostały zasady uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych w Polsce. Modyfikacja dotychczasowych zasad związana jest z wprowadzeniem unijnych rozwiązań do polskiego porządku prawnego.

Co zmienia się w nowych przepisach ustawy?

  • Modyfikacja definicji znaku towarowego – znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony – nie ma już więc wymogu graficznego przedstawienia oznaczenia, które nastręczało kłopoty w przypadku głównie zgłoszeń nowych typów znaków towarowych,
  • Nowe zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy – prawo to będzie przedłużone na dalszy okres 10 letni, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony, a przedłużenie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych – nie jest już konieczne składanie osobnego wniosku o przedłużenie prawa ochronnego i opłacanie go,
  • Zwiększenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotów sprzedających lub umożliwiających sprzedaż podróbek towarów – z roszczeniami określonymi w art. 296 ust. 1 ustawy można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Nie są to jedyne zmiany wynikające z nowych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. O tym jednak w następnych wpisach.

Zapraszam do śledzenia aktualności na blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *