UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO A UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z UTWORU

*Photo by Daria Shevtsova on Unsplash

Umowy z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i właściwe zastosowanie przepisów prawa, mogą nastręczać pewnych problemów. W obrocie gospodarczym mogą funkcjonować różne umowy. Takimi przykładami są umowa licencyjna na używanie znaku towarowego oraz umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu. Wbrew pozorom umowy te mają inny przedmiot, a forma ich zawarcia również może być odmienna. Zapoznaj się z tym wpisem, aby dowiedzieć się więcej o tych umowach.

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

O tym rodzaju umowy pisałam już w poprzednim wpisie na blogu. Przypominam, że zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego. Dlatego też przedmiotem tej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może legalnie używać znaku towarowego w granicach wynikających z treści umowy licencyjnej. Dla ważności umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego konieczne jest zawarcie tej umowy w formie pisemnej. Jest to bezwzględny ustawowy wymóg.

Szczegółowe kwestie związane z umową licencyjną na używanie znaku towarowego zostały uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

UMOWA LICENCYJNA DO UTWORU

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca utworu może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu. Następuje to na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Musisz wiedzieć, że istotne jest to, że przedmiotem umowy jest upoważnienie do korzystania z utworu, czyli każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Więcej na temat ochrony utworu i praw twórcy możesz przeczytaj we wpisie Prawa autorskie. ABC twórcy i nabywcy praw.

Utworem może być znak towarowy, ale nie każdy jego rodzaj. Będzie nim tylko ten, który spełnia wymogi do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli na utwór stanowiący oznaczenie odróżniające zostanie udzielone prawo ochronne przez UPRP to mamy do czynienia ze znakiem towarowym chronionym prawem wyłącznym.

RODZAJE UMÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z UTWORU

Ustawa przewiduje dwa rodzaje umów licencyjnych dotyczących korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Taka umowa może dotyczyć wszystkich znanych w dacie zawarcia umowy pól eksploatacji albo tylko niektórych z nich.

Co istotne, wyłącznie umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej dla swojej ważności.

Szczegółowe kwestie związane z umową dotyczącą udzielenia upoważnienia do korzystania z utworu zostały uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

***

Nie wiesz jak napisać umowę licencyjną? Nie wiesz czy potrzebna jest Ci umowa licencyjna?

W razie potrzeby pomocy prawnej w przypadku znaków towarowych zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Skontaktuj się także za pomocą e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl oraz info@legalnyznaktowarowy.pl

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *